Bostedet Bredgade

Bostedet Bredgade ligger i hjertet af Tårs i Nordjylland, vi tilbyder botilbud jf. §107 og §103
Bosted med nærvær, hjemlige rammer og pædagoger i øjenhøjde.
På Bostedet Bredgade er vi aktivt lyttende og støtter op om hver enkelt beboers ønsker og fremtid. Vi går gerne bagved og skubber på, går ved siden af og holder i hånden og/eller foran og prøver først. Vi bestræber os på aktivt at være en medspiller til at hver enkelt får de bedste forudsætninger for at kunne blive den bedste udgave af dem selv. Dette gælder både beboere såvel som personale. I fællesskab vokser vi.

null

Til pårørende

Læs mere her

null

Til sagsbehandler

Læs mere her

null

Vision

Læs mere her

Vi tager udfordringer med et smil

På Bostedet Bredgade har vi sat relation i højsædet. Det er vores store fokuspunkt, da vi mener at relation har betydning for menneskelig udvikling. Relation går forud for andre metoder. Via relation tror vi på, at vi sammen kan ændre på et evt. komplekst liv og derved skabe udvikling mod at opnå livskvalitet, venskaber og tro på egne evner. Relation mellem beboer/beboer – personale/personale – beboer/personale og netværk. Vi mener det skaber god grobund for nyt netværk. Vi bestræber os på at være inspirerende, da vi mener at inspiration går forud for og skaber motivation.

Har du brug for en lejlighed på Bostedet Bredgade?

På Bostedet Bredgade har vi en mentaliserende tilgang. Vi skal reflektere over egne og andres udsagn, tanker, følelser og intentioner. Dette skaber selvindsigt og empati og derved sund grobund for at socialt samspil. Vi gør brug af en empatisk kommunikation. Betegnelsen ”normal” er individuel. Normal må være den enkeltes opfattelse og ikke et udtryk for flertallets gøren og laden. Vi tror på at hvis vi aktivt forsøger at lytte og derved få indblik i vores beboeres forståelse af verden kan vi opnå en nuanceret fælles forståelse. Vi gør brug af en assertiv tilgang i hverdagen. Dette skal forstås således:
Vi praktiserer en anerkendende tilgang, men en udelukkende anerkendende tilgang kan, i vores optik, blive lidt for ”lyserød.” Vi bruger assertion til at sætte ord på vores holdninger og forbeholder os retten til at kunne ændre disse holdninger, når og hvis disse ændres på grund af relationen. Vi ser positivt og lærerigtat være enige om, at være uenige. Så længe vi behandler den enkeltes holdninger og værdier med respekt uden at skulle ændre egne eller andres holdninger.

Kontakt os

Har du brug for vores hjælp til mere information om Bostedet Bredgade